Zasadnutie Rady OZ pracovníkov SAV 25. apríla 2019

Výbor odborového zväzu pracovníkov SAV zvoláva zasadnutie Rady OZ pracovníkov SAV, ktorá sa uskutoční

dňa 25. apríla 2019 (štvrtok)

v zasadačke SAV na Dúbravskej ceste so začiatkom o 8.00 hod a s týmto programom :

1. Zahájenie rokovania, voľba mandátovej a návrhovej komisie, privítanie hostí
2. Informácia predsedu SAV P. Šajgalíka o aktuálnej situácii v SAV, o zámeroch SAV a o rozpočte SAV na rok 2019
3. Vystúpenie viceprezidentky KOZ SR M. Uhlerovej o činnosti odborov za rok 2018 a k aktuálnym úlohám odborov v roku 2019
4. Diskusia k vystúpeniam predsedu SAV a viceprezidentky KOZ SR
5. Informácia predsedu OZ pracovníkov SAV P. Magdolena o činnosti za rok 2018 a úlohách na rok 2019
6. Správa o stave čerpania rozpočtu OZ pracovníkov SAV za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Stanovisko revíznej komisie k predmetnej problematike.
7. Voľba členov výboru OZ prac. SAV a členov revíznej komisie
8. Návrh na zvolanie Zjazdu OZ pracovníkov SAV v roku 2020
9. Rôzne
10. Diskusia, schválenie uznesenia a záver

Účastníci rokovania Rady OZ pracovníkov SAV ( mimo Bratislavy) si uplatnia cestovné náklady formou refundácie Pre účastníkov rokovania bude zabezpečený obed.

Účasť na zasadnutí za jednotlivé ZO je nutná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *