Projekt „Podpora kvality sociálneho dialógu“

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch:

1. Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie
Zámerom vzdelávacej aktivity bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

2. Prevencia v oblasti BOZP
Vzdelávacia aktivita bude zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

3. Mediálny tréning

4. E-learning cez LMS Moodle

5. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov

6. Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých

Štvrtá vzdelávacia aktivita – E-learning cez LMS Moodle sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 2. 2020 v Bratislave. V tejto vzdelávacej aktivite sa účastníci naučia pracovať v e-learningovom prostredí v pozícii klienta (študujúceho), budú sa vedieť pohybovať v online prostredí, otvárať študijné texty a materiály, zvládnuť navigáciu, vypracovať zadania, úlohy, testy, komunikovať s lektorom a s ostatnými účastníkmi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 30. 1. 2020.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *