PF 2021

Milé kolegyne a kolegovia

členovia výboru OZ SAV Vam prajú pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a do Nového roku 2021 veľa úspechov v osobnom aj v pracovnom živote.

Ponuka kúpeľného relaxu pre pracovníkov a rodinných príslušníkov SAV

Milé kolegyne a kolegovia

ponúkame Vám zvýhodnené ponuky na relaxačné pobyty v kúpeľoch:

  • Kúpele BOJNICE LD LYSEC **** 3. 01. – 7.03.2021

1. Bojnice SAV

  • SPA HOTELI SPLENDID *** 3.01. – 31.03.2021

2. PIEŠŤANY SAV

  • SILVESTER a NOVÝ ROK 2021 v ESPLANADE Ensana Health Spa Hotel ****

3. Piešťany SILVESTER ESPLANADE

  • SILVESTER v kúpeľoch TRENČIANSKE TEPLICE KH KRYM****

4. Trenčianske Teplice SILVESTER SAV

  • Kúpele Dudince 4.01. – 31.3.2021

Kúpele Dudince

Ponuka v Kúpeľoch DUDINCE je pre utuženie kolektívu, cena platí pri skupine od počtu 20 hostí v jednom termíne nástupu.

COVID opatrenia v kúpeľoch Piešťany.

 

 

POZVÁNKA na Online Verejnú konzultáciu k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Milé kolegyne a kolegovia,

Pozývame Vás na online podujatie „Verejná konzultácia k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“, ktoré organizuje Ministerstvo financií SR pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční 15. decembra 2020 o 8:45 hod s cieľom zapojiť širokú verejnosť do prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je základným dokumentom pre získanie financovania z Európskeho Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného prvku dočasnej rozpočtovej iniciatívy tzv. Next Generation EU.

Transparentný, inkluzívny a participatívny prístup pri príprave Plánu je dôležitým princípom, na ktorom stojí aj úspešná implementácia navrhovaných reforiem a investícií.

Seminár budete môcť sledovať online na Facebook profiloch Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Link: https://www.facebook.com/zekvsr/live

Do diskusie sa môžete zapojiť pomocou aplikácie Sli.do │Hashtag: #planobnovy

 

PROGRAM:

Otvorenie │ 8:50

Podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko

 

  1. PANEL │ 9:00-10:30 │ Zelená ekonomika

Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Katarína Bruncková, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Jarmila Bruteničová, vedúca oddelenia stratégie politiky súdržnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Alexander Duleba, expert, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Moderátor: Lívia Vašáková, generálna riaditeľka, Sekcia plánu obnovy, Ministerstvo financií SR; poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy

  1. PANEL │ 11:00 – 12:30 │ Zdravie

Jana Ježíková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR

Oskar Dvořák, generálny riaditeľ, Sekcia reformnej agendy, Ministerstvo zdravotníctva SR

Katarína Fedorová, generálna riaditeľka, Sekcia sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Martin Smatana, zdravotnícky analytik

Moderátor: Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR

 

  1. PANEL │ 13:00 – 14:30 │Školstvo, veda, výskum a inovácie

Ľudovít Paulis, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Peter Balík, generálny riaditeľ, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zuzana Baranovičová,  generálna riaditeľka, Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miroslava Hapalová, riaditeľka, Štátny pedagogický ústav

Vladimír Šucha, poradca, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Moderátor: Gabriel Machlica, riaditeľ Odboru hodnotenia verejných výdavkov hospodárskej agendy, Ministerstvo financií SR

  1. PANEL │ 15:00 – 16:30 │ Verejná správa, podnikateľské prostredie a digitalizácia

Michal Luciak, štátny tajomník, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ján Lazar, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

Ján Oravec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Ján Hargaš, poradca ministerky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Moderátor: Pavol Kirinovič, hovorca, Ministerstvo financií SR

Politická diskusia:

17:00 – 19:00 │Predseda vlády Igor Matovič a podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger

Moderátor: Oliver Brunovský

Viac informácií o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk

Pozvánka na Webinár MOP – Covid-19 and Trade Unions in Transition – 16.12.2020

Milé kolegyne a kolegovia,

radi by sme Vás pozývali na účasť na webináru Medzinárodnej organizácie práce ACTRAV „Covid-19 and Trade Unions in Transition“, ktorý sa bude koná 16. decembra od 14:00 do 16:00.

Program webináru si môžete pozrieť na nasledujúcom linku:

 ACTRAV WEBINAR SERIES 3_Trade unions in transition CEE 16Dec2020.

Na webinári vystúpi referent kancelárie ACTRAV pre Európu a Strednú Áziu Sergejus Glovackas. Rafael Peels, špecialista ACTRAV na aktivity pracovníkov, predstaví pracovný dokument, ktorý sa zameriava na budúcnosť trhu práce a stratégií odborových zväzov.

Tento webinár poskytne diskusnú platformu na zdieľanie skúseností a podporu odborových zväzov pri transformačných opatreniach v kontexte prebiehajúcej krízy Covid-19.

Viac informácií o tom, ako môžu odbory formovať budúce stratégie zamerané na revitalizáciu hnutia, nájdete TU: https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_722482/lang–en/index.htm

Webinár bude v angličtine, ak mate záujem prosím kontaktujte Bc. Miroslava Hajnoša z KOZ SR hajnos@kozsr.sk.

KOZ SR informovala Európsku komisiu o porušovaní sociálneho dialógu na Slovensku

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

Vláda SR na svojom poslednom rokovaní prijala novelu Zákonníka práce a zákona o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, ktorými sa zásadným spôsobom zhoršilo postavenie odborov na Slovensku.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško zaslal oficiálny list eurokomisárovi pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasovi Schmitovi, aby ho informoval o aktuálnej situácii na Slovensku a nerešpektovaní hodnôt sociálneho dialógu, ktoré sú aj hodnotami spájajúcimi a tvoriacimi Európsku úniu.

„Z nášho pohľadu ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov SR nemôže tolerovať. Preto KOZ SR podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby tá preskúmala doterajší postup ministra práce. Sme presvedčení, že minister práce svojim konaním opakovane porušuje zákony a platné pravidlá,“ uviedol v liste prezident KOZ SR.

Zaslaný list nájdete tu:  20201104_Breach of social dialogue in Slovakia.

Verejná výzva ministrovi financií a podpredsedovi vlády Eduardovi Hegerovi

Vážený pán minister financií a podpredseda vlády SR,

pozorne vnímame Vaše mediálne výstupy smerujúce k obhajobe vládou schváleného zákona o Štátnom rozpočte pre verejnú správu na budúce roky, ale najmä pre nasledujúci rok 2021. Mnohých z nás zaskočilo a pobúrilo vaše vyjadrenie ku kolektívnemu vyjednávaniu Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme : „Očakávať, že štát si bude zvyšovať platy tam, kde ostatní ľudia zažívajú prepustenie z práce, je podľa mňa prinajmenšom výsmech daňovým poplatníkom, ak nie aj niečo viac.“

Vyjadrili ste tiež názor, že: „ Nemožno očakávať, že sa zvýšia platy v štátnej a verejnej správe, ak sú ľudia v súkromnom sektore prepúšťaní z práce.“  Podľa Vás by to bol:   “Výsmech daňovým poplatníkom.“

 

Vážený pán minister,

akosi ste rýchlo zabudli na výzvu vašej vlády k prepúšťaniu zamestnancov vo verejnej sfére a v štátnej službe o 10%, taktiež na požiadavku pre znižovanie nákladov o 10%, čo priamo so sebou prináša aj zníženie financií pre mnohé organizácie, úrady, ale aj organizácie plniace si povinnosti pri zabezpečovaní chodu krajiny. Nie je pravdou, že k prepúšťaniu zamestnancov dochádza len vo výrobnom sektore. Tých avizovaných 5,5 tisíc zamestnancov je toho dôkazom. Ak sa mylne domnievate, že všetci sú úradníci a k tomu sú takí, ktorí nemajú výkony, pozrite si širokú škálu profesií, pre ktorých uvedené KZVS vyjednávame. Len v  zariadeniach sociálnych služieb pracujú opatrovateľky, ošetrovateľky, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, vychovávatelia, ergoterapeuti, psychológovia, špeciálni pedagógovia, zamestnanci poskytujúci zdravotnú starostlivosť, remeselní a manuálni zamestnanci, odborní a administratívni zamestnanci, zamestnanci stravovacích prevádzok a mnohí ďalší.

Ich dosiahnutý priemerný plat za rok 2019 bol na úrovni 926 €, čiže necelých 85% k priemeru v NH. (1092 €)

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Vo verejnom zdravotníctve sú to lekári, sestry, zdravotnícki laboranti, verejní zdravotníci, laboratórni diagnostici, technicko-hospodárski pracovníci, ako aj robotnícke povolania. Ich priemerné platy nedosahujú priemer v NH. Tento segment je dlhodobo preťažovaný, jestvujúci zamestnanci, ktorí vytrvali na svojich postoch, pracujú nadčasy, neváhajú obetovať svoj čas pre potreby spoluobčanov, nielen v čase tejto koronakrízy.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Kolektívne zmluvy zastrešujú aj zamestnancov úradov práce, zamestnancov sociálnej poisťovne, daňových úradov, colnej správy, okresných úradov, ale aj civilných zamestnancov policajného zboru, policajtov, hasičov, zamestnancov v oblasti kultúry, členov väzenskej a justičnej stráže, zamestnancov justície a prokuratúry, nevynímajúc veľký počet zamestnancov samospráv. Na všetkých je zvýšený tlak pri výkone povolaní najmä v týchto náročných dňoch a týždňoch, ktoré sa pomaly budú rátať na mesiace.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Ďalšími profesiami, ktoré sú postupom vlády „postihnuté“ sú všetky pracovné pozície v školstve od školníkov, cez upratovačky až po pedagógov a odborných zamestnancov vo všetkých typoch škôl. Nevynímajúc oblasť vedy a výskumu, politici svorne tvrdia, že zo Slovenska registrujeme „únik mozgov,“ postup vlády k rastu tabuľkových platov o 0% považujete za adekvátny pre zmenu situácie ?

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

V súčasnej dobe si mnohí uvedomili poslanie armády, dokonca ako sa teraz zverejňuje aj vláda. Tretinu všetkých zamestnancov tohto rezortu tvoria civilní zamestnanci, ktorí zabezpečujú všetky podporné činnosti od logistického zabezpečenia až po kuchárky či upratovačky. Ani bez tohto personálu by nebolo možné existovať a aj ich práca si zaslúži vyššiu finančnú hodnotu.

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

Neuvádzam tu všetky profesie, ospravedlňujem sa všetkým, ktorých som nemenoval, len som Vám, pán minister chcel dať do pozornosti koho sa dotýkajú obidve kolektívne zmluvy. Napokon všetci vaši spolupracovníci, s ktorými sa dennodenne stretávate aj na vašom ministerstve, ktorí vám pripravujú podklady pre rokovania a o ktorých vedomosti, skúsenosti sa opierate pri vašej práci si zaslúžia viac. Patria sem aj všetci zamestnanci spoločností, firiem,  podnikov,  ktorých zriaďovateľom sú obce, vyššie územné celky, napr. všetky kategórie zamestnancov správ a údržieb ciest a ďalší.

 

Ak sa im zvýšia tarify bude to výsmech pán minister?

O dosiahnutom vzdelaní a náročnosti odvádzanej práce v prospech spoločnosti ani nechcem písať. Ale odmeňovanie zamestnancov výškou minimálnej mzdy v SR neprinesie ani záujem mladej generácie o štúdium a zamestnanie sa na Slovensku. Už v súčasnom období sú pracovníci vo vyššom veku a za desať rokov, vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie pracovníkov, dôjde ku kolapsu v štátnej správe a vo verejnej službe. Nie všetky profesie je možné nahradiť digitalizáciou.

 

Vážený pán minister,

vyzývam Vás, osobne k ospravedlneniu sa všetkým zamestnancom pracujúcim v štátnej službe, pracujúcich vo verejnom záujme, tým, ktorí si zaslúžia poďakovanie premenené do finančnej podoby, nielen poďakovaním a potleskom pred televíznymi kamerami. Verím, že si uvedomíte svoj omyl vyjadrením, ktorým ste urazili tie tisícky zodpovedne pracujúcich zamestnancov a postavíte sa k tejto výzve ako chlap, ktorý si vie priznať, že prestrelil.

 

Dlhoročný vyjednávač KZVS pre VS a ŠS

Mgr. Anton Szalay

predseda SOZ zdravotníctva a soc. služieb

 

K tejto verejnej výzve sa pripojili aj zástupcovia odborových zväzov zastupujúcich zamestnancov pracujúcich vo všetkých oblastiach verejných služieb a v štátnej službe.

ZÁZRAČNÉ TLAČIDLO „KOLEKTÍVNA ZMLUVA“ ALEBO AKO POLITICI MENIA SVOJU TVÁR

KOZ SR dnes publikovala ďalšie video týkajúce sa nulovej valorizácie platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, s ktorou počíta štátny rozpočet. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov.

zdroj: KOZ SR

KOZ nie je tou inštitúciou, kvôli ktorej sa nekonala HSR a sociálni partneri nemohli prerokovať rozpočet

Prvýkrát v histórii Slovenska schválila vláda SR zákon o štátnom rozpočte bez toho, aby ten bol najprv prerokovaný v tripartite. Návrh rozpočtu verejnej správy býval predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR predtým, ako išiel do vlády a Národnej rady SR do 15. októbra bežného roka. Jedným z dôvodom je aj to, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak totiž ani nezvolal sociálnych partnerov. „Ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov nemôže tolerovať,“ povedal Marián Magdoško, prezident KOZ SR.

Rozpočet nebol predložený na rokovanie, aj keď sme to očakávali. Musíme konštatovať, že nebola žiadna snaha zo strany predkladateľa prerokovať návrh rozpočtu, čo potvrdzuje aj fakt, že bol zverejnený priamo na rokovaní vlády, keď už prebiehalo. Nie je teda pravdou, že KOZ SR blokuje rokovania, keďže žiadna snaha o rokovanie neprišla a rozpočet nedostal žiadny zo sociálnych partnerov. „Konfederácia sa ospravedlnila len z jedného rokovania sociálnych partnerov, čo nedáva dôvod ministrovi nezvolávať rokovanie tripartity v zmysle platných zákonov,“ dodal prezident KOZ SR na margo vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera, že KOZ SR  bola tým dôvodom, prečo nebol návrh štátneho rozpočtu predložený sociálnym partnerom.

Vláda tak za zatvorenými dverami pokračuje v znižovaní sociálneho štandardu ľudí, na ktorých plecia prenáša sanáciu pandémie. Štátny rozpočet počíta s nulovou valorizáciou platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Kým títo „bežní“ zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku. „Je to pre nás neakceptovateľné a preto, pri dodržaní všetkých pandemických obmedzení, bude KOZ SR pokračovať v protestných aktivitách aj v súvislosti s valorizáciou platov vo verejnej a štátnej službe, kde aktuálne prebieha kolektívne vyjednávanie,“ uviedla Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.

Pre viac informácií sledujte: https://www.facebook.com/KOZSR/

https://www.facebook.com/uhlerovaKOZSR/

zdroj: KOZ SR

Na vláde prešiel návrh KOZ SR: Ak ochoriete na covid19 v práci, pôjde o chorobu z povolania a budete mať nárok na úrazový príplatok

Vláda SR schválila 14.10.2020 novelu zákona o sociálnom poistení, po ktorom volala Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR) už od apríla. Svoj návrh na zaradenie covid19 medzi choroby z povolania predložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj na tripartitu ešte počas prvej vlny pandémie. Vtedy sa to s pochopením nestretlo, dnes však boli odsúhlasené zmeny. 

„Procedúra priznávania choroby z povolania je na Slovensku komplikovaná, navyše sú poddimenzované pracoviská pracovného lekárstva, čo spôsobuje, že počet novopriznaných chorôb z povolania je viac ako podpriemerný, štvrtina v porovnaní s Českou republikou a len 16% oproti Nemecku. Preto vítame každé zjednodušenie v prospech pracujúcich,“ povedala dnes po rokovaní vlády viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Pri covid19 bude proces o niečo jednoduchší. Stačí, ak bude zamestnanec počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia covid19 a zamestnávateľ mu potvrdí, že ochorenie vzniklo v práci. V tomto prípade bude podmienka uznania choroby z povolania splnená bez ďalších komplikácií. Zamestnanec potom bude mať nárok na úrazový príplatok vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu z úrazového poistenia a nemal by byť dotknutý ani jeho nárok na náhrady za bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia, či úrazovú rentu. Novelu musí ešte schváliť Národná rada SR.

„Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Preto očakávame, že sa k tomu zamestnávatelia postavia čelom a férovo,“ dodala M. Uhlerová.

zdroj: KOZ SR

Prehľad o koronavíruse: Reakcia politiky súdržnosti EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom

Milé kolegyne a kolegovia,

Európska komisia dnes oznamuje prvé predbežné výsledky vykonávania Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+).

Od začiatku krízy a vďaka flexibilite zavedenej v politike súdržnosti EÚ na riešenie dôsledkov pandémie koronavírusu zmobilizovala prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF) investície vo výške viac ako 13 miliárd EUR. Finančné prostriedky EÚ pomohli celoštátnym, regionálnym a miestnym komunitám v boji proti negatívnemu sociálno-ekonomickému vplyvu pandémie koronavírusu.

Celkovo bolo na zdravotnú starostlivosť prerozdelených 4,1 miliardy EUR na nákup nevyhnutných prístrojov a osobných ochranných prostriedkov na záchranu životov. Zmobilizovalo sa 8,4 miliardy EUR prostredníctvom poskytovania grantov, úverov a súboru personalizovaných finančných nástrojov na podporu hospodárstva, a najmä malých a stredných podnikov (MSP), s cieľom prispôsobiť sa kríze. V neposlednom rade sa prostredníctvom ESF poskytlo približne 1,4 miliardy EUR na pomoc ľuďom a záchranu pracovných miest.

V záujme zabezpečenia maximálnej transparentnosti a zodpovednosti dnes Komisia zriaďuje osobitnú webovú stránku k platforme otvorených údajov pre oblasť súdržnosti s cieľom ukázať, ako politika súdržnosti EÚ podporuje členské štáty pri prekonávaní krízy spôsobenej koronavírusom. Vďaka denným aktualizáciám platforma zobrazí všetky informácie týkajúce sa zmien programov, ako aj informácie o tom, na čo idú zdroje a ako sa investujú. Vďaka neustálej aktualizácii bude prehľad platformy každý deň kompletnejší.

WEB: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r