Ostatné

Manuál k novelizácii zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + prílohy: 1.  2.  3.  4.  5.

ZÁZNAM z plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR konaného dňa 5.11.2018

Informácia o evidovaní osobných údajov pre potreby zväzu

Vzor prihlášky do odborov (doc)        Vzor prihlášky do odborov (pdf)

Usmernenie k memorandu o úprave platových pomerov

Zásady poskytovania príspevkov na podporu vedy z rozpočtu VOZ SAV

Zásady hospodárenia OZ SAV

Zásady poskytovania finančného príspevku na detskú rekreáciu

Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vedy z rozpočtu VOZ SAV (na stiahnutie)

Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov Slovenskej akadémie vied

Sociálne spravodlivý a solidárny štát