Servisné a špecializ. pracoviská

Zoznam základných organizácií OZ  SAV (ZO 80-99)

Pracovisko SAV, sídlo, funkcia, e-mail Telefón
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 63  Organizačná zložka: Encyklopedický ústav SAV
Bradáčova 7, 851 02 BA
predseda: Ing. Helena Klvačová 02/2090 7922
hospodár:
ZO č. 82 Ústredná knižnica SAV

Klemensova 19, 814 67 Bratislava

predseda: Mgr. Andrea Pethő 02/ 5479 3831
ZO č. 84 Úrad SAV

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

predseda: PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. 02/ 5751 0179
hospodár: Ing. Zuzana Panisová 02/ 5751 0245
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 86  Organizačná zložka: Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
predseda:
hospodár: Jozef Šulík 0948134000
ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU SAV
ZO č. 87  Organizačná zložka: Technicko-hospodárska správa organizácií SAV v Košiciach 

Watsonova 47, 040 01 Košice
predseda: Róbert Koppel

rkoppel@saske.sk

hospodár: Katarína Došová Gencková

dosova@saske.sk

055/ 7922103
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 90  Organizačná zložka: Kongresové centrum Hotel Academia 
Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lesná
predseda: Vojtech Rušin 052/4467 464
hospodár: