II. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Zoznam základných organizácií OZ SAV

Organizácia, sídlo, funkcia, e-mail Telefón
ZO č. 32  Parazitologický ústav

Hlinkova 3, 040 01 KE

predseda: Silvia Spišáková
hospodár: Bronislava Víchová 0908 698 482
ZO č. 33  Chemický ústav

Dúbravská cesta 9, 845 38 BA

predseda: Bc. Barbora Alföldyová 02/59410250
hospodár: Erika Voleková 02/59410201
ZO č. 34  Neurobiologický ústav

Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

predseda: RNDr. Rastislav Mucha, PhD. 055/7276234
hospodár: Gabriela Beňová
ZO č. 35  Ústav anorganickej chémie

Dúbravská cesta 9, 842 36 BA

predseda: Ing. Viliam Pavlík, PhD. 0902216538
hospodár:
ZO č. 37  Ústav experimentálnej endokrinológie

Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
predseda: RNDr. Soňa Scsuková, CSc. 02/54772800
hospodár:
ZO č. 41  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat

Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice

predseda: RNDr. Štefan Čikoš, CSc. 055/7922944
hospodár: Danuše Augustínska 055/7287 842
ZO č. 42  Ústav molekulárnej biológie

Dúbravská cesta 21, 842 51 BA

predseda: RNDr. Ľubica Urbaníková, CSc. 02/59307483
hospodár: Mgr. Renáta Nováková, CSc. 02/59307424
ZO č. 44  Ústav polymérov
Dúbravská cesta 9, 845 41 BA
predsedníčka: RNDr. Agnesa Fiedlerová 02/32294346
hospodár: Iveta Nestarcová 02/32294339
ZO č. 47  Ústav ekológie lesa

Štúrova 2, 960 01 Zvolen

predseda: Dr. Ing. Rastislav Janík 045/5241111 kl. 318
hospodár: Viera Pichlerová 045/5241111 kl. 318
ZO č. 48  Centrum biovied SAV

Dúbravská cesta 9 , 840 05 Bratislava

predseda: Mgr. Martin Cagala, PhD. 02/3229 5577
hospodár: RNDr. Denisa Imrichová, PhD. 0905 934 645
ZO č. 52  Ústav zoológie

Dúbravská cesta 9, 842 23 Bratislava

predseda: RNDr. Daniela Illéšová, Csc. 0905 965 588
hospodár: Mgr. Dagmar Práznovská 02/5930 2605
ZO č. 53  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Akademická 2, 950 07 Nitra

predseda: Ing. Eva Boszorádová, PhD. 037 / 6943 110
hospodár: Ing. Petra Rečková 037 / 6943 405