Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Výsledky prieskumu spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia, Po spracovaní výsledkov prieskumu spokojnosti sme sa stretli s pánom Igorom Gorušom, riaditeľom spoločnosti I.E.G. stravovacie služby, prevádzkujúcej jedáleň v areáli SAV na Dúbravskej ceste. Po konštruktívnej debate pán Goruša priznal nedostatky jedálne a vypracoval nasledujúci akčný plán: K termínu 01.08.2019 sa zrealizuje: skultúrnenie prostredia jedálne a terasy kvetinovou, poprípade dekoratívnou výzdobou zabezpečí sa k …

100. výročie založenia Medzinárodnej organizácie práce

Milé kolegyne a kolegovia Tohto roku oslavuje Medzinárodná organizácia práce 100. výročie. Ide o jedinú tripartitne organizovanú medzinárodnú inštitúciu, ktorá sa neformálne označuje za svetový parlament práce a spája vlády, odbory a zamestnávateľov zo 187 krajín za účelom nastavovania základných štandardov práce, rozvojových politík a programov a dôstojných pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich. Pri tejto …

Prieskum spokojnosti OZ SAV ohľadom kvality stravovania v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste

Milé kolegyne a kolegovia, Vzhľadom na časté sťažnosti týkajúce sa kvality stravy a prostredia v jedálni v areáli SAV na Dúbravskej ceste sme sa rozhodli uskutočniť priekum spokojnosti. Ak máte záujem, vyplňte prosím Vás Dotaznik web. V prípade nespokojnosti s kvalitami služieb v jedálni budeme kontaktovať prevádzkovateľa ako aj predsedníctvo SAV. Vyplnené dotazníky prosím zašlite na adresu: …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.