Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Doplňujúce informácie ohľadom novej výmery dovolenky

Milé kolegyne a kolegovia, V súvislosti s novelizáciou Zákonníka práce a zmenou výmery dovolenky pre niektorých zamestnancov SAV Vám prinášame odpovede na otázky s ktorými ste sa na nás obrátili:   Ktorých zamestnancov sa týka zmena výmery dovolenky? Pracovníci SAV, ktorí sú zaradení podľa prílohy č. 5 zákona č. 553/2003 Z.z.,  majú nárok na 9 týždňov dovolenky: Tarifný plat (1) …

Stanovisko OZ školstva a vedy k zmene výmery dovolenky na rok 2019 a 2020

Dovolenka za rok 2019 a za rok 2020 Dňa 18. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok. Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva novela zosúlaďuje znenie Zákonníka práce so zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch tak, aby všetci mali …

Akadémia a Nežná revolúcia

Milé kolegyne a kolegovia dovoľujeme si Vás upozorniť na akciu „Akadémia a Nežná revolúcia“ organizovanú Predsedníctvom SAV. Slovenská akadémia vied bola inštitúciou, ktorá zohrávala v revolučnom období nesmierne dôležitú úlohu. Mnohé tváre Nežnej revolúcie pochádzali práve z radov najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku. Pri príležitosti poukázania na tento významný fakt organizuje SAV podujatie, na ktorom budú diskutovať …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.