Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Bajkalská 29/A, 821 01 Bratislava.

.

Aktuality

Kurzy BOZP a Kolektívneho vyjednávania

Milé kolegyne a kolegovia, KOZ SR opäť organizuje kurzy BOZP a Kolektívneho vyjednávania. Kurzy sa uskutočnia v dňoch 25. – 27. 4. 2022 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch. Program kurzov je nasledovný:   Názov aktivity Prevencia v oblasti BOZP Miesto: Rekreačné zariadenie CROCUS Kežmarské Žľaby Dátum: 25.04. – 27.04.2022 Čas: príchod do 11.00 hod. Program …

Pobyty so štátnou dotáciou pre dôchodcov na rok 2022

Milé kolegyne a kolegovia dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol zahájený predaj Pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR pre rok 2022.  Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. Oslovila nás spoločnosť Sorea …

PF 2022

Prajeme všetko najlepšie v roku 2022! Snáď bude budúci rok príjemnejší než ten končiaci a s vďačnosťou sa vrátime k našim bežným životom. Veselú myseľ a pevnú imunitu Vám praje   Výbor OZ pracovníkov SAV

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.