Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Webináre EOK a ETUI

Milí kolegyne a kolegovia, v článku nájdete informácie o aktuálnych webinároch, ktoré organizuje EOK a ETUI.  Webinár s ETUI o náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv (HRDD) a zodpovednom obchodnom správaní v EÚ – 13. januára 2021 Európska komisia publikovala dve veľké štúdie týkajúce sa tejto témy a začala verejnú konzultáciu. Očakáva sa, že návrh bude …

PF 2021

Milé kolegyne a kolegovia členovia výboru OZ SAV Vam prajú pokojné prežitie Vianočných a Novoročných sviatkov a do Nového roku 2021 veľa úspechov v osobnom aj v pracovnom živote.

Ponuka kúpeľného relaxu pre pracovníkov a rodinných príslušníkov SAV

Milé kolegyne a kolegovia ponúkame Vám zvýhodnené ponuky na relaxačné pobyty v kúpeľoch: Kúpele BOJNICE LD LYSEC **** 3. 01. – 7.03.2021 1. Bojnice SAV SPA HOTELI SPLENDID *** 3.01. – 31.03.2021 2. PIEŠŤANY SAV SILVESTER a NOVÝ ROK 2021 v ESPLANADE Ensana Health Spa Hotel **** 3. Piešťany SILVESTER ESPLANADE SILVESTER v kúpeľoch TRENČIANSKE TEPLICE KH …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.