Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a  kolegovia, Rada mladých KOZ SR (RM KOZ SR) a mladí odborári publikovali nové video s titulom: Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie. Video si môže pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=5LUI0g1R1cM Celý článok nájdete TU: https://www.kozsr.sk/2020/01/28/mladi-odborari-podporuju-kolektivne-vyjednavanie/   V prípade záujmu o členstvo v Rade mladých KOZ SR píšte na michaela.sojkova@savba.sk

Pozvánka na konferenciu Globálna klimatická kríza

Milé kolegyne a kolegovia Konfederácia odborových zväzov SR Vás pozýva na konferenciu Globálna klimatická kríza, ktorá sa uskutoční dňa 23. 1. 2020 od 13,00 hod v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpi aj pani Monika Uhlerová, viceprezidentka KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s príspevkom, v ktorom sa bude snažiť objasniť, aká je úloha odborov v boji proti globálnej klimatickej kríze, …

Projekt „Podpora kvality sociálneho dialógu“

Milé kolegyne a kolegovia Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“. V rámci Centra pre vzdelávanie dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch: 1. Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie Zámerom vzdelávacej aktivity bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.