Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Mediálny tréning

Milé kolegyne a kolegovia V dňoch 18.-19.10.2021 sa v priestoroch Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na Vajnorskej 1 v Bratislave uskutoční Mediálny tréning. Cieľom vzdelávania je: Zdokonaliť komunikáciu účastníkov vzdelávania s médiami. Spoznať špecifiká slovenského mediálneho prostredia. Zdokonaliť komunikačné zručnosti účastníkov vzdelávania pred kamerou, v mediálnych rozhovoroch, pri odovzdávaní dôležitých informácií. Zvládnuť prípravu tlačových …

ETUI Dotazník o dohľade nad pracovníkmi pomocou softvéru

Milé odborárky a odborári, v spolupráci s výskumníčkou Aida Ponce Del Castillo z Európskeho odborového inštitútu (ETUI) Vás prosíme o vyplnenie krátkeho pársekundového dotazníka pre zamestnancov, odborárov alebo zástupcov odborárov. Odpovede budú vyzbierané a použité vo výskumnom článku ETUI. Dotazník je anonymný. Dotazník sa robí vo všetkých EU krajinách. Európsky odborový inštitút je nezávislé výskumné a tréningové centrum Európskej konfederácie odborových zväzov …

Vzdelávanie mladých odborárov

Vážené kolegyne a kolegovia Friedrich Ebert Stiftung organizuje v termíne 24.-26.9.2021 ďalšiu Akadémiu mladých odborárov. Po poslednej akadémii, ktorá sa konala na jeseň minulého roka, na ktorú sa nielenže prihlásilo omnoho väčšie množstvo mladých odborárov a odborárok ako sme boli schopní prijať, ale aj na ktorú sme dostali vynikajúce ohlasy od samotných účastníkov, referentov ale aj politikov, sme sa rozhodli …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.