Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Školenia BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a kolegovia Konfederácia odborových zväzov SR ponúka členom nášho OZ možnosť účastniť sa na školení „Prevencia v oblasti BOZP“ a „Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie„. Kurz Prevencia v oblasti BOZP bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva. …

Výzva prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020

  POĎME VOLIŤ   Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, …

Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a  kolegovia, Rada mladých KOZ SR (RM KOZ SR) a mladí odborári publikovali nové video s titulom: Mladí odborári podporujú kolektívne vyjednávanie. Video si môže pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=5LUI0g1R1cM Celý článok nájdete TU: https://www.kozsr.sk/2020/01/28/mladi-odborari-podporuju-kolektivne-vyjednavanie/   V prípade záujmu o členstvo v Rade mladých KOZ SR píšte na michaela.sojkova@savba.sk

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.