Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz zamestnancov Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Vajnorská 1, 815 70 Bratislava.

Aktuality

Stanovisko KOZ SR k rokovaniu HSR

Odborári odmietajú Krajniakov diktát   Minister práce Milan Krajniak na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR  dňa 24.8.2020 prerušil v bode týkajúcom sa ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 rokovanie a odišiel so zástupcami zamestnávateľov na individuálne rokovanie, čo považujeme za hrubé porušenie princípu tripartitného sociálneho dialógu. Z toho dôvodu zástupcovia KOZ SR odišli z dnešného rokovania HSR.   Po …

Situácia v Bielorusku: EOK požadujú okamžité prepustenie odborárov zadržaných za účasť na mierových protestoch

Európska odborová konfederácia (EOK) a Paneurópska regionálna rada (PERC) pozorne a s veľkým znepokojením sledujú súčasnú situáciu v Bielorusku po nedávnych prezidentských voľbách. EOK a PERC požadujú okamžité prepustenie odborárov zadržaných za účasť na mierových protestoch proti falšovaným voľbám, najmä Nikolai Zimin, bývalý predseda Bieloruského nezávislého odborového zväzu a Maxim Sereda, predseda UMTO Nezávislého odborového …

Jazykový kurz – Anglický jazyk

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“. V rámci Centra pre vzdelávanie sme dostali možnosť zúčastniť sa na jazykovom kurze:   Jazykový kurz – Anglický jazyk pre začiatočníkov Jazykový kurz – Anglický jazyk pre pokročilých   Jazykový kurz – Anglický jazyk – A2 – základná úroveň Hlavný cieľ: do …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.