III. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre (ZO 60-89)

Zoznam základných organizácií OZ pracovníkov SAV

Organizácia, sídlo, funkcia, e-mail Telefón
ZO č. 61  Archeologický ústav

Akademická 2, 949 21 Nitra

predseda: Štefan Hritz 0911877659
hospodár: Ing. Eva Červeňová 0949415806
ZO č. 62  Ekonomický ústav

Šancova 56, 811 05 BA

predseda: Ing. Ivan Lichner, PhD. 0907 819 491
hospodár: Silvia Rémayová 02/52498214, kl. 105
ZO č. 64  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Pánska 26, 813 64 BA

predseda: Mgr. Katarína Balleková 02/54431761-2
hospodár:
ZO č. 66 Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Klemensova 19, 813 64  Bratislava

predseda: Peter Maňo 0910 928 341
hospodár:
ZO č. 71 Filozofický ústav

Klemensova 19, 813 64 BA

predseda: Lucia Jankovičová 02/52921215
hospodár:
ZO č. 72 Sociologický ústav

Klemensova 19, 813 64 BA

predseda: Mgr. Katarína Strapcová, PhD. 02/529 64 355
hospodár:
ZO č. 77 Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Dúbravská cesta 9, 813 64 BA

predseda:
hospodár: