Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Bajkalská 29/A, 821 01 Bratislava.

.

Aktuality

PF 2024

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný nový rok Vám praje Výbor OZ SAV

Veľká predvolebná debata ZAMESTNANCI ROZHODNÚ – 20.9.2023

Milé kolegyne a kolegovia s blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú mať dôležitý vplyv na budúcnosť našej krajiny, organizuje KOZ SR najväčšiu odborársku predvolebnú debatu s predstaviteľmi politických strán a hnutí kandidujúcich do parlamentu. Veľká predvolebná debata s lídrami politických strán  ZAMESTNANCI ROZHODNÚ  sa uskutoční 20. septembra 2023 o 16.00 hod. v hoteli Saffron v …

Zasadnutie X. Zjazdu OZ SAV

Dňa 15. 3. 2023 sa uskutočnil X. Zjazd OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnilo 38 delegátov zo 41 základných organizácií OZ SAV, všetci prezenčne. Na rokovanie Zjazdu boli pozvaní predseda SAV Pavol Šajgalík a prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Predseda SAV informoval o aktuálnej situácii v SAV, prezidentka KOZ SR o aktivitách konfederácie. Na rokovaní bol zvolený …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

Oh bother! No forums were found here!

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.