Úvod

Odborový zväz SAV je samostatnou, dobrovoľnou, mimovládnou organizáciou, nezávislou od štátnych orgánov, politických strán a hnutí a zamestnávajúcich inštitúcií.

Odborový zväz Slovenskej akadémie vied (ďalej len Odborový zväz SAV) združuje na základe dobrovoľnosti zamestnancov Slovenskej akadémie vied bez ohľadu na povolanie, štátnu príslušnosť, politickú príslušnosť, národnosť, vyznanie, rasu a pohlavie.

Cieľom a zmyslom Odborového zväzu SAV je ochrana ľudských práv a starostlivosť o jeho členov, najmä obhajoba ich pracovných a sociálnych záujmov a mzdových nárokov vo vzťahu k inštitúciám zamestnávajúcim jeho členov. Pritom využíva všetky zákonom na to určené prostriedky. Za hlavný prostriedok obhajoby záujmov a nárokov pokladá Odborový zväz SAV rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi a zamestnávajúcimi organizáciami.

Sídlom Odborového zväzu SAV je Bajkalská 29/A, 821 01 Bratislava.

.

Aktuality

Zasadnutie Rady OZ Slovenskej akadémie vied

Dňa 21. 3. 2024 sa uskutočnila Rada OZ SAV. Na rokovaní sa zúčastnili delegáti z 34 základných organizácií z celkového počtu 39 ZO OZ SAV, všetci prezenčne. Na rokovanie Rady boli pozvaní podpredseda SAV Martin Venhart a prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. Podpredseda SAV informoval o aktuálnej situácii v SAV, o plánovanom financovaní SAV formou zmluvy …

PF 2024

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný nový rok Vám praje Výbor OZ SAV

Veľká predvolebná debata ZAMESTNANCI ROZHODNÚ – 20.9.2023

Milé kolegyne a kolegovia s blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú mať dôležitý vplyv na budúcnosť našej krajiny, organizuje KOZ SR najväčšiu odborársku predvolebnú debatu s predstaviteľmi politických strán a hnutí kandidujúcich do parlamentu. Veľká predvolebná debata s lídrami politických strán  ZAMESTNANCI ROZHODNÚ  sa uskutoční 20. septembra 2023 o 16.00 hod. v hoteli Saffron v …

Fórum

Diskusné fórum Odborového zväzu SAV

  • Žiadne fórum nebolo nájdené.

Pre používanie diskusného fóra je potrebné prihlásiť sa.