Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na roky 2023 – 24:

KZVS-2023-2024-verejna-sluzba

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2022:

KZ VS_2022 podpísaná

Dodatok ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021: 

KZ VS_2021_dodatok podpísaný

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2021

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2019 -2020

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2018

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2017

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2016

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2015

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2014

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2013

Kolektívna zmluva Vyššieho stupňa na rok 2012