I. Oddelenie vied o neživej prírode

Zoznam základných organizácií OZ pracovníkov SAV

Organizácia, sídlo, funkcia, e-mail Telefón
ZO č. 1  Astronomický ústav

Tatranská Lomnica, 059 60 TL

predseda: Mgr. Ľubomír Hambalek, PhD. 052/7879121
hospodár:
ZO č. 2  Ústav geotechniky

Watsonova 45, 040 01 KE

predseda: Ing. Janette Žaková 055/7922601
hospodár: Ing. Jana Jenčárová, PhD. 055/7922610
ZO č. 3  Elektrotechnický ústav

Dúbravská cesta 9, 841 04 BA

predseda: Mgr. Michaela Sojková, PhD. 02/59222240
hospodár: Ing. Roman Stoklas, PhD. 02/59222695
ZO č. 4  Fyzikálny ústav

Dúbravská cesta 9, 845 11 BA

predseda: RNDr. Igor Maťko, CSc. 02/59410562
hospodár: RNDr. Monika Benkovičová, PhD. 02/20910762
ZO č. 6  Geografický ústav

Štefánikova 49, 814 73 BA

predseda: PaedDr. Rút Facunová 02/57510207
hospodár:
ZO č. 7  Ústav vied o Zemi

Dúbravská cesta 9, 840 05 BA

predseda: Ing. Henrieta Paľová 0903459525
hospodár:
ZO č. 8  Matematický ústav

Štefánikova 49, 814 73 BA

predseda: Zuzana Kvapilová 02/57510406
hospodár:
ZO č. 10  Ústav materiálového výskumu

Watsonova 47, 040 01 KE

predseda: Ing. Beáta Ballóková, PhD. 055/7922411
hospodár: Ing. Petra Hviščová, PhD. 055/7922488
ZO č. 12  Ústav materiálov a mechaniky strojov

Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 BA

predseda: Ing. Michaela Štamborská, PhD. 02/32401058
hospodár:
ZO č. 13 Ústav merania

Dúbravská cesta 9, 841 04 BA

predseda: Ing. Vladimír Jacko
hospodár:
ZO č. 14  Ústav stavebníctva a architektúry

Dúbravská cesta 9, 842 20 BA

predseda: Ing. Marián Vrabec 02/59309263
hospodár:
ZO č. 15  Ústav informatiky

Dúbravská cesta 9, 845 07 BA

predseda: Viera Jablonská 02/59411204
hospodár: