Výbor Odborového zväzu SAV

Funkcia, meno Telefón Fax
Predseda:
Ing. Peter Magdolen 02/5941 0227,

02/5941 0237

peter.magdolen@savba.sk
Podpredseda:
Mgr. Michaela Sojková, PhD. 02/5922 2240
michaela.sojkova@savba.sk
Tajomník:
Ing. Mária Kačírková

02/5249 5453, kl.111,

0904 805 123

maria.kacirkova@savba.sk
Člen výboru:

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.

02/ 5930 7483
lubica.urbanikova@savba.sk
Člen výboru:
Ing. Petr Mezihorák, PhD. +420723952223
petr.mezihorak@savba.sk
Hospodár:

Ing. Jana Jankovičová, PhD.

0904 466 626
 jana.jankovicova@savba.sk