Výbor Odborového zväzu SAV

Funkcia, meno Telefón Fax
Predseda:
Ing. Peter Magdolen 02/5941 0227,
02/5941 0237
peter.magdolen@savba.sk
Podpredseda:
Mgr. Michaela Sojková, PhD. 02/5922 2240
michaela.sojkova@savba.sk
Hospodár:
Ing. Jana Jankovičová, PhD. 0904 466 626
jana.jankovicova@savba.sk
Člen výboru:

RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.

02/ 5930 7483
lubica.urbanikova@savba.sk
Člen výboru:

PhDr. Alena Kovácsová

02/52927384
0904 451671
alena.kovacsova@savba.sk
Tajomník:

Ing. Mária Kačírková

02/5249 5453, kl.111,
0904 805 123
02/5249 5106
maria.kacirkova@savba.sk