Servisné a špecializ. pracoviská

Zoznam základných organizácií OZ  SAV (ZO 80-99)

 

 

Pracovisko SAV, sídlo, funkcia, e-mail Telefón
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 63  Organizačná zložka: Encyklopedický ústav SAV

Bradáčova 7, 851 02 BA

predseda: Ing. Helena Klvačová 02/2090 7922
hospodár:
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 81  Organizačná zložka: Výpočtové stredisko SAV 

Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratslava

predseda:  MSc. Miloslav Valčo 02/52927384
0904 451671
hospodár: RNDr. Gabriela Obadalová  02/32293113
ZO č. 82 Ústredná knižnica SAV

Klemensova 19, 814 67 Bratislava

predseda: PhDr. Alena Kovácsová 02/32293114
ZO č. 84 Úrad SAV

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

predseda:
hospodár:
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 86  Organizačná zložka: Kongresové centrum SAV

Zámocká 18, 919 04 Smolenice

predseda:
hospodár: Jozef Šulík 0948134000
CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SAV
ZO č. 90  Organizačná zložka: Kongresové centrum Hotel Academia 

Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lesná

predseda: Vojtech Rušin 052/4467 464
hospodár: