III. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre (ZO 60-89)

Zoznam základných organizácií OZ pracovníkov SAV

Organizácia, sídlo, funkcia, e-mail Telefón
ZO č. 61  Archeologický ústav

Nitra – hrad, 949 21 NR

predseda: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc. 0903180528
hospodár:
ZO č. 62  Ekonomický ústav

Šancova 56, 811 05 BA

predseda: RNDr. Viliam Páleník, PhD. hosť. doc. 02/52497053
hospodár: Silvia Rémayová 02/52498214, kl. 105
ZO č. 64  Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Pánska 26, 813 64 BA

predseda: Mgr. Katarína Balleková 02/54431761-2
hospodár:
ZO č. 66 Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Klemensova 19, 813 64  Bratislava

predseda: Mgr. Tomáš Hruštic, PhD. 02/52964707
hospodár:
ZO č. 71 Filozofický ústav

Klemensova 19, 813 64 BA

predseda:
hospodár:
ZO č. 72 Historický ústav

Klemensova 19, 813 64 BA

predseda:
hospodár:
ZO č. 77 Sociologický ústav

Klemensova 19, 811 09 BA

predseda:
hospodár:
ZO č. 78 Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Dúbravská cesta 9, 813 64 BA

predseda:
hospodár: