Viac dovolenky už od budúceho roka

Milé kolegyne a kolegovia

Aj vďaka dobrej spolupráci OZ SAVOZ ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU  bol dnes v Národnej rade SR schválený Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov NR SR Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

V článku I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:

Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o

a) Pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitého predpisu,

b) Vysokoškolského učiteľa

c) Výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy

d) Zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.

Tento návrh významne navyšuje dovolenku pre výskumných pracovníkov SAV.

Toto opatrenie má prispieť k zatraktívnenie vedeckej kariéry v SR a k zrovnoprávneniu týchto kategórií zamestnancov so zamestnancami vysokých škôl.

Veríme, že toto bude len jedno z mnohých opatrení pre zatraktívnenie vedeckej kariéry v SR.

Jeden komentár k “Viac dovolenky už od budúceho roka”

  1. Zvyšujú sa platy vedeckým pracovníkom SAV.

    Zvyšujú sa dovolenky významnou mierou vedeckým pracovníkom SAV.

    A ako sa bude zaktraktívnovať práca ostatných pracovníkov SAV – technici, ekonomickí pracovníci,.. tí zostanú diskriminovaní?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *