Školenia BOZP a Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR ponúka členom nášho OZ možnosť účastniť sa na školení „Prevencia v oblasti BOZP“ a „Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie„.

Kurz Prevencia v oblasti BOZP bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Zámerom kurzu Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Obe školenie sa uskutočnia v dňoch 23. – 25. 3.  2020 v rekreačnom zariadení CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Program školení je nasledovný:

Prevencia v oblasti BOZP:

 • Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
 • Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoj verejného zdravia v znení neskorších predpisov.
 • Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení. (Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
 • Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie:

 • História sociálneho dialógu.
 • Sociálny dialóg v dokumentoch medzinárodných organizácií Európskej únie.
 • Sociálny dialóg v Slovenskej republike.
 • Psychologické aspekty komunikácie.
 • Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma
 • Sociálneho dialógu.
 • Kolektívne vyjednávanie.
 • Aplikácia prebraných tém zo sociálneho dialógu v praxi.

Ak má niekto záujem zúčastniť sa, kontaktujte ma prosím mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 13. 3. 2020.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *