POZVÁNKA na Online Verejnú konzultáciu k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Milé kolegyne a kolegovia,

Pozývame Vás na online podujatie „Verejná konzultácia k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“, ktoré organizuje Ministerstvo financií SR pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Podujatie sa uskutoční 15. decembra 2020 o 8:45 hod s cieľom zapojiť širokú verejnosť do prípravy Plánu obnovy a odolnosti, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je základným dokumentom pre získanie financovania z Európskeho Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného prvku dočasnej rozpočtovej iniciatívy tzv. Next Generation EU.

Transparentný, inkluzívny a participatívny prístup pri príprave Plánu je dôležitým princípom, na ktorom stojí aj úspešná implementácia navrhovaných reforiem a investícií.

Seminár budete môcť sledovať online na Facebook profiloch Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, ako aj Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Link: https://www.facebook.com/zekvsr/live

Do diskusie sa môžete zapojiť pomocou aplikácie Sli.do │Hashtag: #planobnovy

 

PROGRAM:

Otvorenie │ 8:50

Podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko

 

  1. PANEL │ 9:00-10:30 │ Zelená ekonomika

Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Katarína Bruncková, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Jarmila Bruteničová, vedúca oddelenia stratégie politiky súdržnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Alexander Duleba, expert, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Moderátor: Lívia Vašáková, generálna riaditeľka, Sekcia plánu obnovy, Ministerstvo financií SR; poradkyňa predsedu vlády pre Zelenú ekonomiku a Plán obnovy

  1. PANEL │ 11:00 – 12:30 │ Zdravie

Jana Ježíková, štátna tajomníčka, Ministerstvo zdravotníctva SR

Oskar Dvořák, generálny riaditeľ, Sekcia reformnej agendy, Ministerstvo zdravotníctva SR

Katarína Fedorová, generálna riaditeľka, Sekcia sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Martin Smatana, zdravotnícky analytik

Moderátor: Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií SR

 

  1. PANEL │ 13:00 – 14:30 │Školstvo, veda, výskum a inovácie

Ľudovít Paulis, štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Peter Balík, generálny riaditeľ, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zuzana Baranovičová,  generálna riaditeľka, Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miroslava Hapalová, riaditeľka, Štátny pedagogický ústav

Vladimír Šucha, poradca, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru

Moderátor: Gabriel Machlica, riaditeľ Odboru hodnotenia verejných výdavkov hospodárskej agendy, Ministerstvo financií SR

  1. PANEL │ 15:00 – 16:30 │ Verejná správa, podnikateľské prostredie a digitalizácia

Michal Luciak, štátny tajomník, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ján Lazar, štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

Ján Oravec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Ján Hargaš, poradca ministerky, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Moderátor: Pavol Kirinovič, hovorca, Ministerstvo financií SR

Politická diskusia:

17:00 – 19:00 │Predseda vlády Igor Matovič a podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger

Moderátor: Oliver Brunovský

Viac informácií o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *