Webináre EOK a ETUI

Milí kolegyne a kolegovia,

v článku nájdete informácie o aktuálnych webinároch, ktoré organizuje EOK a ETUI.

 Webinár s ETUI o náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv (HRDD) a zodpovednom obchodnom správaní v EÚ – 13. januára 2021

Európska komisia publikovala dve veľké štúdie týkajúce sa tejto témy a začala verejnú konzultáciu. Očakáva sa, že návrh bude vydaný v prvej polovici roku 2021. Na tomto seminári sa bude diskutovať o potrebe povinného prístupu k náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv a zodpovedného obchodného správania. Na prvej časti webinára sa bude diskutovať o tom, čo je HRDD a aké sú požiadavky EOK v tejto oblasti. Druhá časť sa zameria na zásadnú otázku, ako definovať zodpovednosť v týchto právnych predpisoch. Seminár ponúka účastníkom možnosť klásť otázky a diskutovať s odborníkmi.

Registrácia TU: https://crm.etui.org/content/2051-913-11-human-rights-due-diligence-workshop?cid1=

Viac info v dokumentoch na stiahnutie:

ETUC Position for a European directive on mandatory Human Rights due diligence and responsible business conduct adopted_0

HRDD_Workshop_13_January_draft_program_v2020_12_18

 

Webinár EOK o verejnom obstarávaní pre kolektívne vyjednávanie – 22. januára 2021

Verejné orgány v EÚ každý rok vynakladajú asi 14% HDP (asi 2 bilióny EUR ročne) na nákup služieb, prác a dodávok. V mnohých odvetviach, ako sú energetika, doprava, odpadové hospodárstvo, sociálna ochrana a poskytovanie zdravotníckych alebo vzdelávacích služieb, sú hlavnými nákupcami verejné orgány. Verejné zákazky sa príliš často zadávajú spoločnostiam, ktoré neuznávajú odbory a odmietajú rokovať alebo uplatňovať kolektívne zmluvy. Návrh smernice o primeranej minimálnej mzde v Európskej únii 28. októbra uvádza, že členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pri výkone verejného obstarávania alebo koncesných zmlúv hospodárske subjekty dodržiavali mzdy stanovené kolektívnymi zmluvami.

Tento webinár predstaví konkrétne príklady toho, ako škodlivé pravidlá verejného obstarávania podkopávajú kolektívne vyjednávanie, spolu s príkladmi druhov zmien, ktoré sú potrebné v praxi aj v práve.

Registrácia TU: https://www.etuc.org/en/civicrm/event/info?reset=1&id=652

 

Webinár EOK o zastúpení zamestnancov na úrovni predstavenstvách spoločností, udržateľnej správy a riadenia spoločností – 27. januára 2021

Workshop nadväzuje na poslednú konzultáciu Európskej komisie o udržateľnom riadení spoločností, ktorá je otvorená do 8. februára 2021. Počas prvej časti workshopu sa budeme zaoberať udržateľným financovaním a jeho dopadmi na pracovníkov vrátane otázky nefinančného výkazníctva a povinnosti riaditeľov. Druhá polovica workshopu sa potom zameria viac na práva na informácie, konzultácie a účasť, medzery v smernici o SE a legislatívny program inštitúcií.

Registrácia TU: https://www.etuc.org/en/civicrm/event/info?reset=1&id=644

Viac info v dokumentoch na stiahnutie:

EN – Adopted – A NEW EU FRAMEWORK ON INFORMATION AND CONSULTATION

WS_27_01_21 DraftAgenda-EN (002)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *