Odporúčania Krízového štábu SAV pre úplný nábeh do riadneho pracovného režimu organizácií SAV

V súvislosti s i naďalej priaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 ako aj s ďalšími uvoľňujúcimi opatreniami Ústredného krízového štábu SR, hlavného hygienika SR Krízový štáb SAV odporúča organizáciám SAV od 11.5.2020:

  1. Zabezpečiť efektívny nábeh fungovania organizácií SAV do riadneho pracovného režimu.
  2. Pri nábehu do riadneho pracovného režimu je možné i naďalej zohľadňovať osobitné podmienky činnosti jednotlivých organizácií SAV ako aj jednotlivých kategórií zamestnancov (napr. vek nad 60 rokov, rodičia maloletých detí, kategórie zamestnancov s rizikovými ochoreniami a pod.) a v konkrétnych prípadoch zvážiť i naďalej prácu z domu (ak je to možné), resp. prijať vhodné ochranné  opatrenia na zabezpečenie ich zdravia.
  3. Zabezpečovať naďalej dôsledne všetky hygienické i režimové opatrenia, ktoré boli odporúčané organizáciám SAV Krízovým štábom SAV v Usmerneniach zo dňa  29.4.2020, teda nosenie rúšok, dezinfekcia rúk, dezinfekcia všetkých rozhodujúcich plôch – napr. dverí, kľučiek, podláh a pod., znefunkčnenie sušičov rúk ako aj ďalších podobných zariadení, produkujúcich aerosól a vírenie vzduchu, zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov, zákaz vstupu na pracovisko osobám s akútnym respiračným ochorením, dodržiavanie odstupu 2 metre (ak je možné), zabezpečenie rozstupov pri sedení v jednej miestnosti, obmedzenie/zákaz služobných ciest atď.
  4. Krízový štáb SAV pozastavuje nateraz svoju činnosť s tým, že ju môže obnoviť kedykoľvek podľa potreby v prípade zhoršenia situácie vo vývoji pandémie COVID-19 na Slovensku resp. v organizáciách SAV.

 

V Bratislave dňa 6.5.2020

Krízový štáb SAV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *