EOK – Odporúčania pre ZAPÁJANIE MLADÝCH ĽUDÍ DO ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Milé kolegyne a kolegovia,

Výbor mladých EOK vytvoril odporúčania, ako zapojiť mladých ľudí do práce odborov.

Príručka skúma existujúce osvedčené postupy a nové spôsoby, ako zastaviť pokles členstva v odboroch, ktorý predstavuje existujúcu hrozbu v 27 z 31 analyzovaných krajín.

Cieľom EOK výboru mladých je posilniť postavenie mládeže v odborových zväzoch, zastupovať mládež v EOK a posilniť postavenie odborových štruktúr mládeže.

Táto príručka ponúka analýzu príležitostí a hrozieb pre členstvo v odboroch a podporuje vedenie odborov v tom, aby uskutočňovali svoje strategické rozhodnutia vrátane svojich mládežníckych štruktúr.

Príručka v slovenskom jazyku: EOK_Príručka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *