Vzdelávanie mladých odborárov

Vážené kolegyne a kolegovia

Friedrich Ebert Stiftung organizuje v termíne 24.-26.9.2021 ďalšiu Akadémiu mladých odborárov. Po poslednej akadémii, ktorá sa konala na jeseň minulého roka, na ktorú sa nielenže prihlásilo omnoho väčšie množstvo mladých odborárov a odborárok ako sme boli schopní prijať, ale aj na ktorú sme dostali vynikajúce ohlasy od samotných účastníkov, referentov ale aj politikov, sme sa rozhodli v projekte pokračovať a vyhovieť požiadavke mladých, ktorá odznela. Želali si venovať sa téme z praxe, ktorá by bola prospešná pre ich odborársku činnosť a zároveň vyjadrili požiadavku, aby sa ich práca, názory, problémy priblížili predsedom zväzov, v ktorých pôsobia.

Preto sme vytvorili program orientovaný na kolektívne vyjednávanie, kde v prvej odbornej časti, účastníci dostanú sprostredkované vedomosti od odborníkov a následne v druhej praktickej časti, budú mať možnosť pod vedením odborných trénerov vyskúšať si simulované kolektívne vyjednávanie ( základy verejného vystupovania, kamerové skúšky, rozbor plusov a mínusov použitých argumentov atď.)

Ako odborných garantov jednotlivých skupín sme zvolili predsedov a podpredsedov zväzov, aby sme vyhoveli aj požiadavke odbornosti aj požiadavke prepájania generácií.

Akadémia sa bude konať vo  Vysokých Tatrách, konkrétne na  Sliezkom dome.

Náklady spojené s účasťou ( strava, ubytovanie)  hradí FES, účastníci si samostatne zabezpečujú dopravu.

Program podujatia si môžete pozrieť tu: program Akadémia mladých odborárov 2021

Obraciame sa na Vás s ponukou vzdelávania pre mladých odborárov a odborárky a prosbou o preposlanie pozvánky na mladých odborárov a odborárky z Vášho zväzu, ktorým by daná téma ( Kolektívne vyjednávanie v praxi) bola prínosom.

 

Termín na prihlásenie je stanovený do 5.9.2021 a prihlasovať sa môže pomocou formulára tu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJr91zwxiy6176a1rwIlcnKtzW3sMfsPrdzaoopiauYULcLg/viewform

V prípade, že by sa z technických dôvodov cez formulár nedalo prihlásiť, je možné kontaktovať FES  priamo na mail : janoskanianska@fes.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *