Podnety a návrhy na naštartovanie ekonomiky, udržanie zamestnanosti a na pomoc postihnutým subjektom v kríze

Milé kolegyne a kolegovia

V zmysle záverov zo zasadnutia mimoriadneho Predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky konaného dňa  20.4.2020, si Vás dovoľujeme informovať, že v blízkej dobe by malo byť zvolané plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady  Slovenskej republiky s nasledovným programom:

  1. Ekonomické a sociálne opatrenia na pomoc postihnutým subjektom v kríze
  2. Opatrenia na naštartovanie ekonomiky po koronakríze (udržanie zamestnanosti)
  3. Minimálna mzda
  4. Návrhy na zriadenie krízového ekonomického štábu s tripartitným zastúpením

Na základe uvedených  bodov 1 a 2 programu si Vás viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová dovoľuje požiadať, aby ste do budúcej stredy t.j. 29.4.2020 zaslali Vaše podnety a návrhy na naštartovanie ekonomiky, udržanie zamestnanosti a na pomoc postihnutým subjektom v kríze.

Jednotlivé odborové zväzy a ich základné odborové organizácie najlepšie poznajú situáciu vo svojich odvetviach a problémy, s ktorými sa stretávajú v každodennej praxi, ako aj s tým súvisiace sociálne a ekonomické dopady.

Preto uvítame Vaše podnety a návrhy, ako situáciu riešiť. Vaše podnety a návrhy zasielajte na emailovú adresu kurucova@kozsr.sk a v kópii na haskova@kozsr.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *