Ponuka kurzov

Milé kolegyne a kolegovia

Konfederácia odborových zväzov SR sa zúčastňuje na národnom projekte „Podpora kvality sociálneho dialógu“.

V rámci Centra pre vzdelávanie sme dostali možnosť vzdelávať 410 účastníkov v šiestich okruhoch.

Najbližšie sa uskutočnia kurzy Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie a Prevencia v oblasti BOZP, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. júna až 23. júna 2021.

Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie

Zámerom kurzu bude prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti a zručnosti osôb pôsobiacich v organizačných štruktúrach sociálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho dialógu na všetkých jeho úrovniach.

Miesto: Vzdelávacie a regeneračné centrum  s.r.o., Kežmarské Žľaby (recepcia RZ CROCUS)

Dátum: 21. – 23. 06. 2021

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

21.06. 2021

12.00 – 18.00            História sociálneho dialógu. Sociálny dialóg v dokumentoch  medzinárodných organizácií Európskej únie.

19.00  – 21.00            Pokračovanie predošlej témy.

22.06. 2021

08.00 – 12.00            Sociálny dialóg v Slovenskej republike.

13.00  – 18.00             Psychologické aspekty komunikácie. Efektívna komunikácie a vyjednávanie, ako forma Sociálneho dialógu.

19.00 – 21.00             Pokračovanie predošlej témy.

Prevencia v oblasti BOZP

Kurz bude zameraný na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné postupy a pracovné podmienky pre všetky rezorty národného hospodárstva.

Miesto: Vzdelávacie a regeneračné centrum  s.r.o., Kežmarské Žľaby (recepcia RZ CROCUS)

Dátum: 21. – 23. 06. 2021

Čas: príchod do 11.00 hod.

Program vzdelávacej aktivity:

06. 2021

12.00 – 18.00   Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

19.00  – 21.00            Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

22.06. 2021 08.00 – 12.00      Pokračovanie predošlej témy.

13.00  – 18.00            Zákon 125/52006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.

19.00 – 21.00             Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji              verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

23.06. 2021 08.00 – 12.00 Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení.

(Vyhláška č.508/2009 Z. z.) v znení neskorších predpisov 12.00 – 15.00             Vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte mailom na michaela.sojkova@savba.sk najneskôr do 10.6.2021.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *