Lídri EÚ sa zaviazali k spravodlivým mzdám a boju proti chudobe – nad rámec HDP

Dňa 7. mája 2021 sa v Porte konalo neformálne stretnutie hláv štátov a vlád a Sociálny summit.

Na základe rokovaní sa lídri EÚ:

  • zaviazali znížiť nerovnosti, brániť spravodlivé mzdy a bojovať proti chudobe a diskriminácii
  • zaviazali dosiahnuť nové ciele EÚ s cieľom zvýšiť zamestnanosť a odbornú prípravu a znížiť chudobu
  • uznali, že Európsky pilier sociálnych práv je zásadným prvkom obnovy

 

Luca Visentini, generálny tajomník EOK, uviedol:

„Je to dôležitý výsledok a môže to byť začiatok spravodlivejšej Európy. No zvládanie tak veľmi potrebnej zelenej a digitálnej zmeny si vyžaduje oveľa viac než len viac odbornej prípravy a zručností. Aby sme sa vyhli čiernym dieram nezamestnanosti po celej Európe, bude potrebné vynaložiť obrovské investície do tvorby kvalitných pracovných miest a nových odvetví priemyslu. A je potrebné to urobiť prostredníctvom dialógu medzi vládou, zamestnávateľmi, odbormi a občianskou spoločnosťou.“

Európski lídri sa tiež dohodli, že pôjdu nad rámec HDP, a HDP nebude jediným meradlom hospodárskeho úspechu, a použijú prístup, na základe ktorého bude prioritou prosperita ľudí. Odbory a organizácie zamestnávateľov sa dohodli na 14 opatreniach v oblasti sociálnej, ekonomickej a environmentálnej prosperity, ktoré sú navrhnuté ako doplnok k HDP. Takýmto spôsobom sa zabezpečí lepšia reprezentácia hospodárskeho výkonu krajín a toho, ako to súvisí s prosperitou občanov.

Závery neformálneho stretnutia hláv štátov a vlád na sociálnom samite EÚ v Porte uvádzajú:

„Ako ďalší úspech európskeho sociálneho dialógu vítame, že európski sociálni partneri uskutočnili spoločný návrh alternatívnych ukazovateľov na meranie hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho pokroku, ktoré doplnia HDP ako meradlo inkluzívneho a udržateľného rastu.“

V reakcii na zaradenie opatrení do záverov Rady tajomníčka konfederácie EOK Liina Carr uviedla:

„HDP krajiny je slabým ukazovateľom prosperity občanov, keďže vieme, že bohatstvo sa často nedostane ku všetkým. V dvoch tretinách členských štátov EÚ pracovníci dostávajú menší podiel HDP svojej krajiny ako na začiatku desaťročia. Nový spôsob merania hospodárskej prosperity, ktorý uprednostní ľudí pred ziskom, mal prísť už veľmi dávno. Dohoda lídrov EÚ na tom, že sa nebude používať len HDP, je dôležitým krokom vpred k vytvoreniu vízie o sociálnej Európe, ktorá sa začala v Porte.“

Vyhlásenie sociálneho summitu z Porta v slovenskom jazyku a originál v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkoch:

Vyhlásenie sociálneho summitu z Porta – 7. máj 2021

porto-social-commitment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *