informácia z 21-9-2018

Kolegovia, musím oznámiť nemilú novinu: pani Janka Jankovičová sa na stretnutí výboru dňa 18-9-2018 vzdala svojej funkcie hospodárky aj členstva vo výbore. Preto je potrebné nájsť za ňu náhradu.

Výbor OZ SAV zvolal na deň 4-10-2018 o 10:00 do Auly SAV na Patrónke v Bratislave radu predsedov OZ SAV. Do pozvánky bol uvedený program,  ktorý je potrebné rozšíriť o bod: doplnnenie výboru o nového člena.

Zvážte na svojich schôdzach základných organizácií koho by ste navrhli. Kandidatúru oznámte výboru tak aby bolo možné na rokovaní Rady predsedov 4-10-2018 zvoliť nového člena výkonného výboru a výbor  mohol fungovať ďalej v doplnenej zostave.

Aktualita 6.9.2018

Na ostatnom stretnutí výboru OZ SAV, bolo dohodnuté urobiť zisťovanie stavu členskej základne a tak vyhovieť žiadosti KOZ o vyplnenie štatistického výkazu OZ. Aby sme vedeli správne prezentovať veľkosť členskej základne žiadame predsedov o vyplnenie dotazníka a odovzdanie do konca septembra 2018 na výbor zväzu. Dotazník bude zasielaný na jednotlivé základné organizácie klasickou poštou.

Stále používame nástroj na rozosielanie e-mailov pre predsedov základných organizácií „Konferencia info.odbory“ Informácie touto formou dostávajú tí, ktorí sú uvedený v príslušnom zozname. Zoznam budeme aktualizovať podľa hore spomenutého dotazníka.

Ďalej žiadame predsedov a hospodárov aby si skontrolovali či poslali podiel členských príspevkov na účet zväzu a majú splnené záväzky voči zväzu.

Ak máte akékoľvek otázky k dotazníku alebo práci výboru, obráťte sa na nás, radi zodpovieme.

Za výbor OZ SAV v Bratislave dňa 6.9.2018           Viktor Valentíny